ladataan Ladataan, odota hetki.
457 ilmoitusta ja 6 Ostoilmoitus!
SHOP

Käyttöehdot

Antiikkidesign.fi:n verkkoilmoitussivuston (AntiikkiShop) käyttöehdot

 

Hyvä antiikkidesign.fi:n verkkoilmoitussivuston asiakas. Luethan nämä käyttöehdot huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa, joka koskee sinun laillisia oikeuksiasi, vahingonkorvauksia sekä muita velvollisuuksiasi antiikkidesign.fi:n ilmoitussivuston asiakkaana. Nämä Käyttöehdot sisältävät rajoituksia, varaumia sekä välityslausekkeen, joka määrää, kuinka käyttöehtoja koskevat riidat tullaan ratkaisemaan. Jatkossa antiikkidesign.fi:n verkkoilmoitussivustosta käytetään näissä käyttöehdoissa nimeä AntiikkiShop.

 

1. Yleistä tietoa

AntiikkiShop on verkkoilmoitusalusta antiikkia, designia, vintagea, retroa ja taidetta myyville kauppiaille ja yksityishenkilöille. AntiikkiShop ja sitä julkaiseva Fokus Media Finland Oy eivät ei ole kaupan osapuoli, vaan kauppa tapahtuu aina suoraan myyjän ja ostajan välillä ilman välikäsiä. Syntyneistä kaupoista ei makseta provisiota Fokus Media Finland Oy:lle. Sen ansaintalogiikka AntiikkiShopin suhteen perustuu ainoastaan ilmoitustilan myyntiin.

Tämä sopimus sisältää AntiikkiShopin yleiset käyttöehdot. Rekisteröityessäsi palveluun hyväksyt samalla käyttöehdot ja sitoudut niitä noudattamaan.

Näissä käyttöehdoissa ilmoittajalla tarkoitetaan jokaista sivustolle rekisteröitynyttä. Yritysten osalta rekisteröityminen katsotaan suoritetuksi, kun AntiikkiShop on luovuttanut rekisteröityneelle salasanan.

Palvelun tarjoaja Fokus Media Finland Oy pidättää itsellään oikeudet muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, sen saavutettavuutta sekä käyttöjärjestelmän toiminnan vaatimia asetuksia siten, kun se käyttöehtojen kohdassa 9 määritellään.

 

2. Ilmoittajaan kohdistuva markkinointi

Ilmoittajalla on Palveluun rekisteröityessään mahdollisuus valita, salliiko hän markkinoinnin sähköpostiosoitteeseensa.

 

3. Yritys- ja henkilötietojen ja internet-käyttäytymisestä kerätyn tiedon käyttö ja luovutus ulkopuolisille

Antiikkidesign.fi:llä on oikeus kerätä käyttäjätietoja antiikkidesign.fi -palvelussa ja hyödyntää tästä keräämiään tutkimustuloksia. Antiikkidesign.fi ei kuitenkaan luovuta keräämäänsä informaatiota ulkopuoliselle ilman ilmoittajan yksiselitteistä suostumusta.

Antiikkidesign.fi kerää henkilötietoja muun muassa palvelunsa ylläpitoa varten sekä asiakassuhteiden hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

AntiikkiShopin ilmoittaja suostuu siihen, että Fokus Media Finland Oy:llä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja uudelle omistajalle liiketoimintakaupan yhteydessä sekä tietyille viranomaisille henkilötietolain määräysten mukaisesti.

 

4. Ilmoituksen lisääminen

Yksityishenkilöille ilmoituksen jättäminen AntiikkiShop-palveluun on maksutonta, mutta yritysasiakkailta siitä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

 

5. Järjestelmänvalvojan toimivalta

Ilmoitusten julkaisua AntiikkiShop-palvelussa valvoo järjestelmänvalvoja, jolla on oikeus poistaa ilmoituksia ja käyttäjätunnuksia. Sivustolle sopimattomat ilmoitukset ja ilmoittajat voidaan poistaa ilman erityistä tiedoksiantoa. Sopimattomaksi ilmoitukseksi katsotaan esimerkiksi väärän kuvan sisältävä ilmoitus tai muulla tavalla järjestelmänvalvojan epäsoveliaaksi katsoma ilmoitus. Sama pätee myös ilmoituksiin, joihin liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. Käyttäjätunnus voidaan myös poistaa käytöstä, mikäli havaitaan, että puhelinnumero tai osoitetiedot eivät ole oikeita tai käyttäjän toiminta Palvelussa poikkeaa selkeästi tavanomaisesta.

 

6. Ilmoittajan vastuu

Ilmoittajat ovat itse vastuussa ilmoituksistaan. AntiikkiShop ei myöskään vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista.

 

7. Tekniset viat ja palveluntarjoajan vastuu

Antiikki & Design ei vastaa siitä, että palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

 

8. Vastuunrajoitus

Antiikkidesign.fi, sen omistava Fokus Media Finland Oy tai muut samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä Fokus Media Finland Oy:n yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin AntiikkiShop-palvelun sääntöjen, voimassa olevan lainsäädännön tai muiden kolmannen osapuolen oikeuksien (kuten tekijänoikeuksien) vastaisesta toiminnasta.


9. Käyttöehtojen muuttaminen

Fokus Media Finland Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa Antiikki & Design -palvelun ehtoja. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua palvelusta. Jäsenen katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän käyttää AntiikkiShopin palveluita muutosten voimaantulon jälkeen.

 

10. Sivuston immateriaalioikeudet

Tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- ja muut immateriaalioikeudelliset lait suojaavat AntiikkiShop-sivustoa ja sen sisältöä (mukaan lukien tavaramerkit ja sponsoroidut ilmoitukset). Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta muuttaa, levittää eikä luovuttaa eteenpäin tällaista suojattua materiaalia.

 

11. Riidanratkaisu

Kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat, mikäli asiassa ei saavuteta ratkaisua osapuolten välisissä neuvotteluissa yhden (1) kuukauden kuluessa, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä suomen kielellä.

 

 

AntiikkiShop — Parhaat löydöt eri myyjien valikoimista yhdessä paikassa!